Het Bedrijf

De geschiedenis van Installatiebedrijf Bek.

Zo’n 77 jaar geleden begon  de geschiedenis van “Loodgietersbedrijf Bek” toen de 34 jarige Dhr. A.L. Bek in  1931 het loodgietersbedrijf Spits overnam. Dit bedrijfje was gevestigd in de  Lange Kerkstraat 72 in Schiedam. Na enkele jaren had hij al ca. 8 medewerkers in  dienst en heeft voor de oorlog in veel woningen in Vlaardingen Ambacht en  omgeving Surinamesingel het loodgieterswerk verzorgd.
Trots was hij  destijds op het vernieuwen van de dakbedekking van het historische  zakkendragershuisje in Schiedam.
Later in de dertiger jaren werd een pand  aan de Lange Kerkstraat 76 gekocht; een woning en een pakhuis met nr. 80 y,  gelegen achter de panden 80, 82 en 84. Dit pakhuis, heel vroeger een paardenstal,  bestond uit 3 verdiepingen, een buitenplaatsje en een aparte berging waarin een  nostalgisch toilet gevormd door een plank waarin een gat met daarop een deksel  aanwezig was.
Lange tijd heeft de Fa. A.L. Bek in deze werkplaats het  loodgietersbedrijf uitgevoerd.

Het was 23 mei 1961 dat H.A.D. Bek ( Harry  ) tegen zijn vader zei “Pa , ik wil de zaak voortzetten “. Vader was 64 jaar en  reeds aan het afbouwen en was zeer verrast dat zijn zoon toch in het vak wilde.  Na 10 maanden militaire dienst en in 6 jaar alle diploma’s behaald te hebben nam  H.A.D. Bek de leiding volledig over.
In de jaren ’60 en ’61 werden de  oude transportmiddelen bakfietsen, handwagens en carriers vervangen door auto’s  . In 1966 is de rechtsvorm omgezet in een “vennootschap onder firma” met als  vennoten de dhr. A.L. Bek en H.A.D. Bek. Deze “VOF” had als naam A.L. Bek en  Zn. Op 1 juni 1979 werd het loodgietersbedrijf van Eijk b.v. overgenomen en  dit bedrijf met 6 werknemers is tot 1984 gevestigd gebleven in de Colijnstraat  32, Schiedam .
In 1984 werd de bedrijfsruimte zeer aanzienlijk  uitgebreid door een loods in de Boterstraat 81 te huren en deze te verbinden met  werkplaats aan de Lange Kerkstraat 80 y. De oude werkplaats werd gehandhaafd;  het oude magazijn werd kantine en de loods werd magazijn. In 1987 werd in de  hal Boterstraat kantoorruimte gecreeerd en kon het kantoor in de Lange Kerstraat  vervallen. Ook werden toen de activiteiten “van Eijk b.v.” geintegreerd in de  accommodatie Boterstraat .
In 1988 werd “Bek b.v.” opgericht als  werkmaatschappij en werd “van Eijk b.v.” en “A.L. Bek en Zn.” omgezet in “Bek  Beheer b.v.” De werkmaatschappij is toen veranderd in Installatie- en  loodgietersbedrijf Bek BV.
In 1999 zijn wij verhuist van de Boterstraat  81 naar de Fokkerstraat 509 in het industriegebied van Schiedam. De vele  voordelen aan een industriegebied hebben zicht de laatste jaren bewezen en de  binnenstad heeft minder overlast. In 2002 hebben wij het bedrijf Chr. Van der  Hoeven overgenomen en is al het personeel geintegreerd in Bek bv. De locatie aan  de 1e tuinsingel is verhuisd naar de Fokkerstraat 509. Op 10 september  2004 hebben Marco Bek en Hanno Bek het bedrijf overgenomen van hun vader Harry  Bek. De huidige directie is dus de 3e generatie.

Op 12 juli 2006 is de  naam Installatie- en Loodgietersbedrijf Bek BV veranderd in  Installatiebedrijf Bek BV

 


Certificering

Wanneer U met Bek in zee gaat dan kunt U er blindelings op   vertrouwen dat wij werken volgens de geldende regels. Naast kwaliteitszorg hanteert Bek ook andere zorgsystemen als milieu-, ARBO- en  veiligheidsbeheersing. Elk werk wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van VCA* (Veiligheids Checklist Aannemers).

 


Opleiding

Het doelgericht ontwikkelen van vakbekwame professionals in de techniek is onze belofte. Daarvoor bieden wij hoogwaardige leermiddelen, examendiensten, praktijkgerichte (maatwerk) trainingen en loopbaaninstrumenten voor leerlingen en werknemers in de metaal-, elektro- en installatietechniek in Nederland.

Wij zoeken hierbij bewust naar een samenwerking met opleidingsfondsen, het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Kenteq vormt nog steeds de belangrijkste verbinding tussen theorie en praktijk.

Als geen ander en met een heldere kijk op de toekomst ontwikkelen onze specialisten passende en concrete opleidings-, scholings- en begeleidingsproducten tot en met mbo 4 niveau.

Kenteq, uw kennis partner voor gespecialiseerd vakmanschap in de techniek.